0519 252 000

Reflexzonetherapie


Nieuw in de praktijk:  Reflexzone therapie

 

Reflexzone therapie of Voetreflexologie is een vorm van manuele therapie waarbij de voeten worden behandeld.  Het doel is organen of processen in het menselijk lichaam beter te laten functioneren.  De therapie wordt vooral op de voeten toegepast maar kan ook op andere delen van het lichaam worden ingezet, o.a. de romp en de handen.  Reflexzone therapie is vooral een ervaringstherapie, dat wil zeggen dat er (nog) weinig wetenschappelijk bewijs is hoe de therapie precies werkt en langs welke systemen.
 

De werking
De werking van voetreflexologie is gebaseerd op het feit dat zones op de voetzool en voetrug reflexmatig corresponderen met de organen in het lichaam. In de praktijk blijkt dat bij afwijkingen in het lichaam zich afwijkingen in/op de voet manifesteren volgens een min of meer vastliggend patroon.  Vooral een gebrek aan evenwicht in het autonome zenuwstelsel manifesteert zich versterkt in de voeten, de reflexmatige manuele beinvloeding via de voeten brengt processen in beweging die dit evenwicht trachten te herstellen. Het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt er door gestimuleerd.  Ook een effect via de meridianen die we kennen vanuit de Shiatsu speelt mogelijk een rol bij de werking van deze therapie.
 

De technische toepassing
Reflexzone therapie is een manuele toepassing.  Met speciale duim- en vingerdruktechnieken wordt een voetzone behandeld met als doel beinvloeding van het corresponderende gebied in het lichaam.  Bij overbelasting van een reflexzone reageert deze pijnlijk op aanraking en druk, ook wanneer er sprake is van overbelasting van het autonome zenuwstelsel door bijv. stress en spanningen. De zg. 'weldadige' pijn die een cliënt ervaart tijdens de behandeling van de voeten is een eerste indicatie dat er een effect ontstaat op de aanwezige klacht(en).
 

Te behandelen klachten en aandoeningen
Het toepassingsgebied van reflexzone therapie is zeer divers.  Aan de hand van aanwezige symptomen wordt vastgesteld of de therapie uitkomst kan bieden. Soms op zichzelf staand, soms in combinatie met bijv. een massage- of shiatsubehandeling.


Voetreflexologie kan hulp bieden bij:
- div. orgaanklachten (bijv. darmstoornissen)
- ontstekingsprocessen (bijv. blaasontsteking)
- allergieën (bijv. hooikoorts)
- doorbloedingsproblematiek (bijv. bij oedeem in de benen, koude voeten)
- menstruatieproblemen (bijv. PMS-syndroom)
- nervositeit, spanningen, stress (bijv. hoofdpijn)
- chronische ziektebeelden (bijv. ischialgie, artrose)
- voetproblemen die aanleiding kunnen zijn tot klachten elders in het lichaam
- algehele vermoeidheid en disfunctioneren (bijv. slecht slapen)
- klachten waarvoor geen medisch aantoonbare oorzaak is te vinden
 

Waarschuwing
Zeker bij (beginnende) klachten aan de organen maar ook bij veel andere klachtenbeelden is het altijd raadzaam eerst uw (huis)arts te raadplegen.  De therapeut is geenzins van plan op de stoel van de arts te gaan zitten, maar juist ingesteld om een (aanvullende) bijdrage te willen leveren aan het bevorderen van de gezondheid van u als cliënt. Bijvoorbeeld: wanneer uit onderzoek en beeldvorming geen ziektebeeld naar voren komt waarvoor een medisch traject met/zonder medicatie voorgeschreven wordt, kan een voetreflextherapeut mogelijk van betekenis zijn. Dit geldt ook voor chronische aandoeningen met/zonder (beperkte) medicatie bedoelt om de klachten onder controle te houden en/of te onderdrukken.  In alle situaties is het aan te bevelen uw arts te informeren over uw overweging om naar een therapeut te gaan voor (aanvullende) therapeutische behandeling.
 

Plaats in de gezondheidszorg
Reflexzone therapie wordt gerekend tot de zg. Alternatieve Geneeswijzen. De behandeling is complementair (= aanvullend) van aard. Vergoeding van de therapie is mogelijk mits u aanvullend verzekerd bent. Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar mogelijke vergoeding en de hoogte ervan.  Ulbe Keegstra van Massagepraktijk Dokkum is bevoegd voetreflexologie toe te passen als erkend en geregistreerd complementair therapeut.
 

Vragen, meer weten?
Heeft u aanvullende vragen en wilt u meer weten, bijv. over uw persoonlijke situatie?   Bel gerust of stuur een mail, uiteraard geheel vrijblijvend.