0519 252 000

Documenten & Algemene Voorwaarden

Massagepraktijk Dokkum heeft de behandelings- en betalingsvoorwaarden samengevat in een document. Bij uw eerste bezoek wordt dit document aan u overhandigd. Wanneer u op onderstaande link klikt kunt u ook hier dit document lezen.

Behandelovereenkomst  (versie Oktober 2019)


Een beknopt overzicht met uitleg van de behandelvormen, dit krijgt u aangereikt bij uw eerste bezoek. U kunt dit document ook hier lezen.

Overzicht praktijkinformatie en toegepaste therapieen  (editie September 2019)


De praktijk adverteert soms in nieuwsbladen, hieronder vindt u de advertenties van 2018:

-  Advertentie Actief + Sportkrant 2018

-  Advertentie Reflexzonetherapie + Hooikoorts 2019


 

December 2017 is de folder van de praktijk geheel vernieuwd en de teksten aangepast. Komt u in de praktijk dan kunt u een exemplaar meenemen.
Klikt u op de link dan kunt u hier de folder inzien.

-  Folder Massagepraktijk Dokkum


Zoekt u informatie over de wettelijke mogelijkheden hoe een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachteninstantie?  Als u op de link hieronder klikt krijgt u een beknopt overzicht van de te volgen procedure in beeld.

-  de Wkkgz en klachtenprocedure
 

Massagepraktijk Dokkum is verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid voor zaak-, personen- en/of vermogensschade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van de therapeut. Deze verzekering is bedoeld voor praktiserende NVST-/NMTN-leden binnen de complementaire gezondheidszorg. Alle toegepaste behandelvormen en overige werkzaamheden zijn verzekerd. Voor meer informatie en uw vragen kunt u in de praktijk terecht.


In de praktijk zijn ter inzage beschikbaar de volgende documenten:

-  Beroepsgroep NMTN beleid, beroepscode, reglement, klacht- en tuchtrecht

-  Beroepscode Soma Therapeut

-  Beroepsprofiel Soma Therapeut

-  Huishoudelijk reglement NVST

-  Richtlijnen Praktijkvoering

-  Statuten NVST  

-  Reglement afhandeling klachten en geschillen

-  Tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ van de koepelorg RBCZ